Visualiser avtalene du lage. Få innsikt i dine betalinger

Framtiden handler om smarte data

Med Inyett Analyze samler vi informasjon om dine utgående betalinger og samler det for deg i et dynamisk grensesnitt som er visuelt og lett å forstå. Det gjør at du på en enklere måte kan identifisere besparelser, risikoer og effektiviseringsgevinster som øker lønnsomhet og kontroll.

Lønnsomhet

Vi gir deg innsikt i hvordan du faktisk handler, gjennom å spore dine faktiske utbetalinger.

Effektiviseringsvinster

Gjennom å identifisere kostnadene dine kan du realisere gevinster i form av effektivitet og sparte kostnader.

Nøkkeltal

Finn og følg opp nøkkeltall basert
på dine virkelige transaksjoner.

Avtalelojalitet

Du kan gjøre mer lønnsomme forretninger gjennom å følge opp dine kjøp sammenlignet med avtalene dine.

Rapporter

Med Inyett Analyze kan du fatte beslutninger på bakgrunn av smarte data gjennom våre automatiserte rapporter.

Risikoer

Med Inyett Analyze kan du identifisere risikoer som kan påvirke relasjonen mellom bedriften og leverandørene dine. 

Dette er Inyett Analyze

Med Inyett Analyze samler vi informasjon om dine utgående betalinger og samler det for deg i et dynamisk grensesnitt som er visuelt og lett å forstå. Det gjør at du på en enklere måte kan identifisere besparelser, risikoer og effektiviseringsgevinster som øker lønnsomhet og kontroll.

Med Inyett Analyse kan du følge nøkkeltall, trender og statistikk basert på hver enkelt transaksjon i betalingsflyten. Finn ut-betalinger med små beløp som betyr kostbar administrasjon. Vær oppmerksom på risikoleverandører som skaper konsekvenser for virksomheten, og følg antall nye leverandører over tid. Overvåk leverandørpålitelighet og kontraktslojalitet for å finne forbedringsområder og effektivitetsgevinster.

Nå er det opp til deg

Se hva det koster, hva som er inkludert og les om de vanligste spørsmålene vi får…