Peab bygger på med automatiserte kontroller

Med ansvar for hele byggebransjen

Det er grunn til å være stolte over den svenske byggebransjen. Kvaliteten er god, kompetansen er høy og trivselen er på topp. Svart arbeid og useriøse aktører svekker imidlertid bransjens omdømme og forutsetningene for at hederlige og dyktige aktører kan arbeide.

Peab forteller

Fra om med november 2015 har Peab automatisert sin økonomiske internkontroll gjennom Inyett, og styrket oppfølgingen av rutiner for leverandører. For å ta ansvar, og for at leverandører skal kunne konkurrere på like betingelser. Peab vil gjøre det som er riktig, og dermed gjøre bransjen renere.

– Gjennom Inyett har Peab automatisert deler av den interne kontrollen, med smarte kontrollaktiviteter som styrker vår måte å samarbeide på. Inyett har siden høsten 2015 vært integrert i våre prosesser med å kontrollere leverandører og betalinger gjennom hele konsernet.

Peab Support AB

30 minutter om automatisert kontroll av betalinger och leverandører