Kvalitet og sikkerhet

Generelle vilkår

Disse Generelle vilkårene (1.2) gjelder når du bruker Inyett-tjenesten på bakgrunn av en avtale mellom partene.