Kontroll og risikohåndtering ved offentlige midler

Manglende kontroll med offentlige utbetalinger åpner for feil, svindel og omdømmerisiko

Offentlige organisasjoner behandler et stort antall utbetalinger til innbyggere og leverandører. Manglende kontroll med offentlige utbetalinger åpner for feil, svindel og omdømmerisiko. Direktørsvindel er en av de største truslene mot norske organisasjoner i dag. Så mange som 7 av 10 offentlige virksomheter oppgir at de en eller annen gang har tatt imot en tradisjonell falsk faktura, og 1 av 3 mener at de en eller annen gang har vært utsatt for eller har hindret intern svindel.

×
Mislighetsundersøkelse: Økonomisk kriminalitet i kommuner og fylkeskommuner

Risikoen for misligheter og ulike former for økonomisk kriminalitet er tydeligvis stor i kommunesektoren. Toppledere i kommunene forteller om høy risiko og hvilke tiltak de har iverksatt for å forebygge svindel, misligheter og andre former for økonomisk kriminalitet.

Hente!

Bergen Kommunes digitale reise mot bedre kontroll sammen med Inyett

Vi hadde besøk av Monica Ure, Avdelingsleder og Erling Veseth, Fagleder ved Lønns- og regnskapssenterets Utviklingsavdeling i Bergen kommune. Det ble snakket om Bergen kommunes digitale reise mot bedre kontroll innenfor fagområdet Inngående faktura.

Klikk nedenfor for å se webinaret!

Ni av ti kommuner
bruker Inyett

Offentlige virksomheter vitner om problematikken rundt ekstern risiko som svindel, hvitvasking og korrupsjon, men også om risiko for feilbetalinger som kan knyttes til mangelfulle prosesser og menneskelige feil i en hverdag der ting tvinges til å gå raskere og blir mer digitalisert.

I Sverige har så godt som alle kommuner, sammen med kommunale selskaper, landsting og myndigheter, samlet seg bak en tjeneste for automatisert kontroll av leverandørbetalinger for å unngå ekstern risiko, avvik og manuelle feil. Nå finnes tjenesten for norsk offentlig sektor.

Her er de vanligste risikoene…

Hver år analyserer Inyett over 50 millioner transaksjoner. Basert på våre data kan vi identifisere mønster og trender for mellomstore og store virksomheter, og opprette en oversikt over risikoer som du bør se nærmere på.

Last ned risikorapporten vår og få oversikt over potensielle risikoer mange organisasjoner opplever.  

30 minutter om automatisert kontroll av betalinger och leverandører