Kvalitet og sikkerhet

Miljø

Seksjoner på den her siden

Miljøvernpolicy

Inyett skal i sin drift følge gjeldende miljøregler og generelt være en del av arbeidet med å skape et godt samfunn. Inyett er oppmerksomme på de globale miljøspørsmålene og selskapets mulighet til å direkte og indirekte påvirke dette.

Vi ivaretar vårt miljøansvar og omsetter vår miljøpolicy i praksis gjennom:

Inyett skal i sin drift følge gjeldende miljøregler og generelt være en del av arbeidet med å skape et godt samfunn. Inyett er oppmerksomme på de globale miljøspørsmålene og selskapets mulighet til å direkte og indirekte påvirke dette.

 • Aktivt förebygga föroreningar.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etc.).
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Sträva efter att öka andelen miljöbilar i tjänstebilsflottan.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.

ISO Certifikat

Fordelene med et miljøbevisst ledelsessystem

Det gir mange fordeler å drive aktivt miljøarbeid. Delvis fordi selskapet vårt oppnår mindre ressursbruk og lavere kostnader for avfallshåndtering, men også for miljøet generelt.

Et levende og velintegrert miljøbevisst ledelsessystem gir oss til og med:

Det gir mange fordeler å drive aktivt miljøarbeid. Delvis fordi selskapet vårt oppnår mindre ressursbruk og lavere kostnader for avfallshåndtering, men også for miljøet generelt.

 • Økt prosesseffektivitet
 • Redusert bruk av ressurser og materiale per levert nytte
 • Redusert avfallsproduksjon per levert nytte, og dermed reduserte kostnader for avfallshåndtering.
 • Økt andel fornybare ressurser og system
 • Økt goodwill og økt troverdighet for organisasjonens miljøarbeid.
 • Økt kompetanse i organisasjonen
 • Økt dialog mellom organisasjonen og interessenter.